ХАНА

Животът на Хана е графично разказана истинска история за жена бежанец от Сирия. За създаването на проекта си партнирахме с Върховен комисариат на ООН за бежанците. Близо 9 месеца бяха нужни за създаването на 50 графични етюда, част от визията “Животът на Хана”.