Анимус

Основната мисия на фондация АНИМУС е здравословното общуване между хората и равнопоставеността между половете. Толерантност и уважение са думите, които ни събраха и върху които изградихме общата си работа.