ОББ

ОББ е създадена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки. ОББ е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
7 години по-късно стартира съвместната ни работата и така е до днес. Тук силата на математиката няма нужда от подкрепата на думите.