Кирил Велчев

DTP

 

Tрето поколение предпечат. 8 години в Ню момент. Knowledge keeper.